Perkembangan praktik asuransi syariah diuraikan oleh (Billah: 1998) dalam 6 fase yaitu : masa Pra-islam, masa Rasulullah, masa Khalifah Rasyidin, abad ke-14-17 Masehi, abad ke-19 Masehi, dan abad ke-20 Masehi.