Kapan Kita Harus Bersabar?

Oleh: Afifah Uswatun Nisa Al-Muti’ah “Siapa yang sungguh-sungguh berusaha untuk bersabar maka Allah akan memudahkan kesabaran baginya. Dan tidaklah seseorang dianugerahkan (oleh

Mengenal Fungsi Dasar Keluarga

Keluarga merupakan konsep yang bersifat multidimensi. Para Ilmuan sosial bersilih faham pendapat mengenai arti keluarga yang bersifat universal. Pada umumnya, fungsi yang