Saya dilahirkan dari keluarga yang sederhana, kemudian dengan kebaikan-Nya saya dititipkan seorang bidadari cantik untuk menemani hidup saya dan memberikan saya banyak

Ramadhan adalah bulan penuh rahmat, penuh magfiroh , dimana ia hanya datang satu bulan dalam satu tahun , yang mana bulan ini